Rzeka Pliszka

Przez serce Kosobudek przebiega uroczy, niewielki mostek, pod którym przepływa rzeczka Pliszka gdzie czystość wody pozwala na swobodne życie pstrągom. Przed nim dwa domy a za nim nasza Stara Leśniczówka. Rzeka Pliszka obok domu to wymarzone miejsce letniego odpoczynku, relaksacji, medytacji. Na szerokim tarasie-pomoście przetrwać można każdy upał. Można spędzać tu czas, uczestniczyć w zajęciach, jest również kąpielisko z niewielka plażą.

Pliszka jest prawym dopływem Odry. Jej ujście znajduje się nieco powyżej Świecka. Rzeka płynie przez lasy zwane Puszczą Rzepińską. Można bez przesady powiedzieć, że rzeka na całej swej długości nigdzie nie wypływa z lasu. A lasy, które porastają wysokie zbocza doliny o bardzo urozmaiconej rzeźbie, są piękne i bezludne. Przeważają sosnowe, choć często spotykamy mieszane, a na terenach podmokłych – olchowe. Oczywiście lasy bogate są w zwierzynę, przy sprzyjającej pogodzie obfitują w grzyby i podobno także w jagody.

(…) Woda w rzece jest czysta – brak jakichkolwiek trucicieli – jednak płynąc przez tereny bagienne i wypełniając sztuczne spiętrzenia Pliszka jest rzeką mętną na odcinkach środkowym i dolnym. Jedynym źródłem hałasu i przypomnieniem o kochanej cywilizacji są dwie przecinające się linie kolejowe – pociągi słychać na odcinku górnym i środkowym – na dolnym absolutnie nic nie zagłusza przyrody. Tak więc nie ma czynników, które mogłyby poważnie obniżyć ocenę malowniczości szlaku. “Malowniczość” to nazwa umowna. Chodzi tu nie tylko o piękno krajobrazu, ale o ogół przeżyć estetycznych turysty, na co czystość środowiska ma duży wpływ. Nad Pliszką środowisko to jest praktycznie nieskalane.

W ciągu ostatnich 50 lat cywilizacja ani o włos nie zbliżyła się do Pliszki. Jest ona nadal rzeką odludną – może nie tak dziką, ale to już zasługa kajakarzy, którzy czynią syzyfowe wysiłki, aby udrożnić jej koryto. Ślady tych chwalebnych przepiłowań i przerąbywań spotykamy co krok. Rzeka należy jednak do wyjątkowo upartych i co chwila tworzy nowe zatory ku utrapieniu wiosłujących.